top of page

ฉีด PRP   (PLATELET RICH PLASMA)

PRP

การฉีด PRP (Platelet Rich Plasma) อาเซียนบิวตี้คลีนิคศัลยกรรมต้นๆของประเทศ

        

    การฉีด PRP เทคนิคพิเศษ ของ ASEANBEAUTYCLINIC

PRP (Platelet Rich Plasma) คือ เกล็ดเลือดที่มีความเข้มข้นกว่าเกล็ดเลือดในกระแสโลหิตทั่วไป  3-4 เท่า โดยเป็นเกล็ดเลือดเข้มข้นที่เหมาะสมกับในการใช้รักษาการฉีด PRP จะช่วยฟื้นฟูให้ผิวที่เสื่อมสภาพตามอายุนั้นกลับมามีคอลลาเจน และยืดหยุ่นดีอีกครั้ง โดยทำการฉีดเกล็ดเลือดของตัวคนไข้เองกลับเข้าไปที่ใบหน้า วิธีนี้กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก รวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับวิธีการักษาผิวหน้าด้วย PRP มาเป็นเวลานานแล้ว

วิธีการฉีด PRP

ในการที่เราจะฉีด PRP ก่อนอื่นเราจะทำการสกัดเลือดของตัวคนไข้เอง และใช้เครนื่อง Centrifuge  เพื่อแยกส่วนของเลือดและน้ำออกจากกันเพื่อที่จะได้เกล็ดเลือดที่เข้มข้นและสมบูรณ์ที่สุด โดยแยกส่วนของเลือดออกเป็น 3 ส่วน คือ เกล็ดเลือดที่ไม่เข้มข้น เซลล์เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดเข้มข้น(PRP) และเซลล์เม็ดเลือดแดง จำนวนของเลือด และเวลาที่จะนำมาปั่นเป็น (PRP)  นั้นจะแตกต่างกันออกไปตามชนิด หรือตามผู้ผลิตเครื่องมือ แต่สุดท้ายแล้วจำนวน PRP ที่ได้รับจะต้องเท่ากับ 5-7 มิลลิกรัม ในระหว่างที่ทำการเจาะเลือดเพื่อนำมาปั่นสกัดนั้นจะใช้เข็มหัวทู่ที่หน้า 18 gages เพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นที่เกล็ดเลือด ซึ่งในชุดอุปกรณ์จะมีสาร anticoagulation citrate dextrose-A (ACD-A) เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด

การฉีด PRPใช้คอลลาเจน และอิลาสตินที่มีประสิทธิภาพในการให้ผิวกลับมาเกิดใหม่สุขภาพดีอีกครั้ง การฉีด PRP นี้ คล้ายกับการฉีดโบท๊อกหรือฟิลเลอร์ที่ใช้เวลาทำเพียงสั้นๆและค่อนข้างง่ายโดยปกติจะเห็นผลลัพธ์หลังทำไปแล้ว2 สัปดาห์ แต่อย่างไรก็ดีระยะเวลาการเห็นผลลัพธ์ก็อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งสำหรับการทำ 1 ครั้ง จะอยู่ได้นาน 1-2 ปี

PRP1
PRP2
PRP3
PRP4
bottom of page