top of page

HIFU

hifu1

HIFU อาเซียนบิวตี้คลีนิคศัลยกรรมต้นๆของประเทศ

HIFU คือเทคโนโลยียกกระชับใบหน้า เหนียง ใต้คาง โดยใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่เฉพาะเจาะจงและมีความแม่นยำสูง ลงสู่ใต้ชั้นผิวหนัง SMAS เพื่อกระตุ้นคอลลาเจนในชั้นผิวหนังระดับตื้นและดึก ทำให้ผิวหนังยกกระชับขึ้นโดยไม่ต้องศัลยกรรม

hifu2
hifu3
hifu4

ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างไปแต่ละบุคคล

hifu5
hifu6

before

hifu7

After

อาเซียนบิวตี้คลีนิค
hifu8
hifu9
hifu10
aseanbeautyclinic

before

After

hifu11
hifu12
aseanbeautyclinic
hifu13
asean
hifu14

before

hifu15

After

hifu16
hifu13

before

hifu14

After

asean
bottom of page