HIFU

HIFU อาเซียนบิวตี้คลีนิคศัลยกรรมต้นๆของประเทศ

HIFU คือเทคโนโลยียกกระชับใบหน้า เหนียง ใต้คาง โดยใช้คลื่นเสียงที่มีความถี่เฉพาะเจาะจงและมีความแม่นยำสูง ลงสู่ใต้ชั้นผิวหนัง SMAS เพื่อกระตุ้นคอลลาเจนในชั้นผิวหนังระดับตื้นและดึก ทำให้ผิวหนังยกกระชับขึ้นโดยไม่ต้องศัลยกรรม

ผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างไปแต่ละบุคคล

before

After

before

After

before

After

before

After

Copyrights